سازه فضایی

 
سازه فضایی:

سازه های فضایی شکلهای هندسی منظمی هستند که در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر این اجزا شبکه ای مستحکم و یکپارچه با ساختاری سه بعدی به وجود می آورند بگونه ای که می توان گفت این نوع شبکه ها نمونه کاملی از سازه های سه بعدی هستند .به عبارت دیگرسازه های فضاکار به آن دسته از سازه ها اطلاق می شوند که ماهیتاً دارای رفتار و عملکرد مسلط سه بعدی می باشند ، به نحوی که اثر هیچ یک از سه بعد در رفتار سازه تحت تاثیر کنش های وارده قابل صرفنظر کردن نیست . این سازه ها به طریقی پیکر بندی می شوند که مسیر انتقال بارها را از طریق عناصر سازه ای در سه بعد تامین نمایند .سازه های فضایی به دلیل پخش نیرو در جهات مختلف از استحکام توام با سبکی برخوردار بوده به علت استفاده حداکثر از سیستم پیش ساختگی دارای سرعت ساخت و نصب قابل توجهی می باشد  و از همین رو ، صنعت ساختمان سازی نوین در جهان کنونی به دنبال بکار گیری گسترده از سازه های سبک در سطوح مختلف صنعتی ، مسکونی و تجاری است .

 

انواع سازه های فضایی:
سازه های فضایی به انواع زیر تقسیم بندی می گردد:

 • شبکه های تخت
 • سازه چیلیک
 • سازه گنبدی شکل
 •  

مزایای سازه فضایی: 

 • زیبایی در معماری
 • تنوع در کاربرد سازه فضایی
 • صرفه جویی اقتصادی سازه فضایی
 • سرعت در تولید و اجرای سازه فضایی
 • عدم انحدام ناگهانی به دلیل بالا بودن درجه هیپراستاتیکی سازه فضایی
 • سهولت در بسته بندی و بارگیری و حمل و نقل سازه فضایی به کلیه نقاط کشور
 • امکان شات بلاست و سند بلاست و رنگ آمیزی دلخواه الکترو استاتیک تمامی قطعات سازه فضایی
 • اجرای سازه فضایی به شکلهای مختلف
 • بهترین سازه جهت نورپردازی سازه فضایی میباشد
 • وزن کم عناصر سازه فضاکار
 • ایمنی سازه فضایی
 • ضریب ایمنی بالای سازه فضایی دربرابر طوفان زلزله آتش سوز