آماده سازی،خاکبرداری،فونداسیون،کف سازی

- طـراحـی و مـحـاسبـات و نقشه سـولـــه :

طراحی ، محاسبات و نقشه که پس از بازدید و مطالعات میدانی کارشناسان سازه و محاسب از محل پروژه و بر اساس نوع کاربری سازه و مشاوره های مهندسان صنایع و در نظر گرفتن کلیه امکانات و همچنین قابلیت فاز های توسعه ای صورت می پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مـتــره و بــرآورد مـصــالــح و زمـانـبـنــدی سـاخــت سـولـــه :
پس از این مرحله امور متره و برآورد مصالح جهت اعلام دقیق هزینه ساخت کامل سوله و تامین منابع مالی و ارایه برنامه زمان بندی اجرایی سوله متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ، شرایط پرداختی و مالی و الزامات قانونی ارایه شده از سازمان ها و بانک های مربوطه و یا مشاور پروژه انجام می شود طرح نهایی جهت رفع هرگونه نقص و رفع آن قبل از اجرا و اتمام کار و به منظور جلوگیری از هزینه های اصلاح و دوباره کاری به صورت سه بعدی و انیمیشن تصویر سازی می گردد.

 

سـاخــت اسکـلـت فـلـــزی ســولـــه در کــارخـانـــه :
در این مرحله ساخت اسکلت سوله اعم از جوشی و یا پیچ و مهره ای براساس نقشه تایید شده با ورق و آهن آلات مرغوب و معین شده توسط مهندس محاسب در سالن سرپوشیده کارخانه شروع می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده سازی ،خـاکبـرداری ، فونداسیون و پی ریـزی سـوله :

همزمان با ساخت اسکلت در کارخانه مراحل آماده سازی زمین ، خاکبرداری فونداسیون و پی ریزی درمحل پروژه صورت می پذیرد تا آماده نصب اسکلت شود. در این مرحله بتن ریزی و فونداسیون اختصاصی درصورت نصب ماشین آلات در سوله با توجه به کاربری سوله نیز انجام می پذیرد. همچنین در صورت نیاز به تردد متوالی هر گونه ماشین آلات حمل ونقل مانند لیفتراک و تریلر ، کف سازی اولیه و زیرین سوله باید متناسب با وزن این ماشین آلات تقویت و انجام شود.

 

 

 

عــوامل مهـم در پـوشـش سـقـف و بـدنـه ســولـــه

سرعت نصب : صرفه جویی در برنامه زمان بندی ، هزینه دستمزد کارگران ، هزینه بالاسری مصالح ، هزینه دوریز مصالح

قیمت و هزینه نصب :
کاهش هزینه تمام شده که باعث کاهش هزینه کل پروژه می گردد .

عایق بندی دمایی : سبب بازگشت سرمایه به دلیل صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی می گردد

عایق بندی صوتی : بدلیل تولید اصوات ناخواسته در خطوط تولید و سایر فعالیت های صنعتی و تاثیرات نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی بر محیط بیرونی سوله و الزامات کسب گواهینامه های استاندارد زیست محیطی بین المللی جهت صادرات محصولات ، نوع کاربری سوله و ضروریات قانونی برای استفاده از نوعی پوشش خاص (صنایع غذایی ، صنایع پلاستیک ، انبار ، صنایع سنگین ، سردخانه و سایر کاربری ها.

تعمیرات آسان : درصورت آسیب دیدگی بخش از پوشش بنا به هر دلیلی ترمیم آن سریع ، ارزان و بدون وارد کردن آسیب به بخش های کناری باشد.

زیبایی نمای بیرونی و درونی : پوشش حتی المقدور بنا به نوع کاربری سوله دارای قابلیت دکوراتیو بوده تا محیط کاری چشم نوازی را فراهم آورد.

مقاومت در برابر پوسیدگی و مقاومت در برابر خوردگی و رطوبت : بدلیل قرار گرفتن برخی از سازه ها در شرایط جوی و یا کاری و اعمال تاثیرات خورنده ای طبیعی و غیر طبیعی باید دارای مقاومت بالا باشد تا سازه دچار فرسایش زود هنگام نگردد .

سهولت در نصب و قابلیت استفاده مجدد : در صورت نیاز به دمونتاژ و تغییر محل و یا کاربری سوله با کمترین پرت و دوریز قابلیت استفاده در سازه دیگر را داشته باشد .

وزن کم به جهت سبک سازی سازه :
سبک بودن پوشش نیروهای حاصل از وزن بار مرده بر اسکلت و فونداسیون سوله را کاهش داده و در شرایط بروز حوادث طبیعی مانند زلزله و حوادث غیر طبیعی مانند انفجار ها قابلیت تحمل سازه افزایش پیدا می کند.

 • نـصـب درب و پـنـجـــره ســولـــه :
  نصب درب و پنجره سوله که جانمایی آنها بر اساس طول دهنه سوله ، قابهای جانبی و ارتفاع سوله می باشد در حین مرحله پوشش سوله انجام می شود .

 • تــاسیــسـات مـکـانـیـکــال ســولـــه :
  تاسیسات مکانیکال سوله بر اساس نقشه و با کیفیت ترین مصالح استاندارد تهیه و نصب می گردد .

 • تاسیــسـات الـکـتـریـکــال ســولـــه :
  تاسیسات الکتریکال بر اساس نقشه از متریال های مرغوب و برندهای استاندارد و مورد نظر کارفرما و مشاور پروژه تهیه و نصب می گردد

 • مـحـوطـه ســـازی ســولـــه :
  محوطه سازی سوله در صورت طراحی و سفارش کارفرما شامل دیوار کشی ، ساخت زیرسازی ، جدول کشی و روکش راه های ارتباطی و دسترسی از معابر و درب اصلی به داخل سوله ، تسطیح ، خاکبرداری ، شن ریزی ، درخت کاری ، بتن ریزی ، سیمان کاری ، آسفالت کاری و سنگفرش محوطه اطراف سازه منطبق با شرایط و اصول شهری و شهرک صنعتی محل قرار گیری و ساخت سازه

 • نـصـب مـاشیـن آلـات و تـجـهیـزات اخـتـصــاصـی ســولـــه :
  نصب ماشیـن آلات در مکان های جانمـایی شده در طراحی برای ماشیـن آلات و هماهنگ سازی و رفع اشکالات احتمالی کلیه تاسیسات مکانیکال و الکتریکال سوله برای اتصال و راه اندازی ماشین آلات