رزومه پروژه های عمرانی

رزومه پروژه های عمرانی شرکت یادمان ارک میهن
ردیف   نام پروژه   کارفرما   محل پروژه   متراژ(متر مربع)   وضعیت پروژه
1   سالنهای تولیدی در دو دهانه   شرکت پلی ورلد ارس   جلفا - منطقه آزاد ارس   2400   اتمام
2   محوطه سازی کارخانه   شرکت پلی ورلد ارس   جلفا - منطقه آزاد ارس   3000   در حال اجرا
3   ساختمان اداری پلی ورد ارس    شرکت پلی ورلد ارس   جلفا - منطقه آزاد ارس   1300   در حال اجرا
4   هتل مروارید ارس   شرکت پوشش یکپارچه ارس   جلفا - منطقه آزاد ارس   2000   در حال اجرا
5   اجرای آب انبار 1200 متر مکعب   شرکت فاضل آهوی بهروزان   آذرشهر- شهرک سلیمی   1200   اتمام
6   سالنهای تولیدی در دو دهانه   شرکت فاضل آهوی بهروزان   آذرشهر- شهرک سلیمی   4000   در حال اجرا
7   ساختمان مسکونی    شرکت پوشش یکپارچه ارس   تبریز   1200   در حال اجرا